Bo nära naturen

Hitta hem till ett naturnära liv

I brf Skulpturparken kan du leva ett grönt liv nära naturen och samtidigt ha snabb tillgång till allt det storstaden har att erbjuda. Vårt projekt är bland det första som byggs i det nya Stora Sköndal och ligger i direkt anslutning till Sköndals äldre bebyggelse och befintlig service.

Brf Skulpturparken uppförs i den delen av området som ligger närmast Sköndals Centrum. I hörnet Sköndalsvägen-Thorsten Levenstams väg ligger de nya bostäderna, på gränsen mellan befintlig och ny bebyggelse, vilket gör Skulpturparken till en direkt fortsättning på dagens Sköndal.

De två huskropparna inrymmer totalt 83 lägenheter, fördelade på fem trappuppgångar. Drygt hälften av lägenheterna är tvåor, ett tiotal ettor respektive treor och resten fyror. Husens låga höjd på fyra till fem våningar och variationen i fasaderna ger en småskalighet som är utmärkande för hela det nya området. I bottenplan finns två lokaler som bidrar till gatulivet.

Även inne i husen finns en småskalighet i och med att det blir ganska få lägenheter per trappuppgång. De välkomnande entréerna tillsammans med de ljuddämpande textilgolven bidrar till en bekväm och ombonad känsla såväl för boenden som besökare.

Arkitekten berättar

Projektets två huskroppar är indelade i sju mindre volymer med en varierad fasadgestaltning för att skapa småskalighet och ge variation till gaturummet. Hörnhuset i korsningen Thorsten Levenstams väg-Sköndalsvägen sticker ut med sin strama gestaltning; en betongfasad med ett markerat rutnät av storskaligt tegel. Övriga fasader har omväxlande utformning och spänner i kulörer från ockra till olika nyanser av grått.

Sockelvåningarna bryter av mot våningarna ovanför i kulör och beklädnad. Två lokaler med rejäla glaspartier öppnar upp byggnaden mot omgivningen. Mot Thorsten Levenstams väg bidrar lägenhetsentréerna till en levande bottenvåning, medan privata takterrasser skapar variation i takgestaltningen.

Genomgående entréer kopplar ihop gatan med bostadsgården och ger ljusinsläpp från två håll. Entréhallar är omsorgsfullt gestaltade med gedigna material i sobra kulörer och inslag av trä. Lägenheterna är ljusa och yteffektiva och har samtliga tillgång till balkong, terrass eller uteplats.

Moderna lösningar förenklar vardagen

Husen framtidssäkras genom att de förses med moderna lösningar av olika slag. Fiberanslutningen tillåter internettrafik på 1 Gbit/s uppåt och nedåt. Elektroniska låssystem i entréer och till lägenheterna gör att du helt slipper nycklar och möjliggör befintliga och framtida serviceutbud från marknadens olika aktörer. Det kan till exempel handla om att få sina leveranser ända in i lägenheten på ett helt säkert sätt.

Vi gör det också lätt för dig att hålla reda på dokument och information som rör ditt boende genom att lägga in allt detta i en ”digital bopärm”, en portal på webben som du alltid kan nå.

Gård för gemensam trevnad

Innergården utformas för gemenskap och umgänge med något för såväl stora som små. Här får vi plats med två gemensamma grillplatser med murade grillar, utemöbler, en pergola, två sandlådor och en rutschkana.

Om Einar Mattsson

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda. Det blev första steget på en spännande resa där han gick från att visa framfötterna som timmerman till att bli en engagerad byggmästare som var med och utvecklade det moderna Stockholm.

Ända sedan Einar Mattsson började har vi velat driva på och sätta en ny standard för boendet i Stockholm. Från små detaljer i kök och sovrum till funktion och intryck hos hela kvarter. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplattform som styr vårt arbete i de projekt som vi skapar, och som ger oss möjlighet att lägenhet för lägenhet, hus för hus, område för område, ge invånarna i Stockholm mer värde för pengarna.

Läs mer om Einar Mattsson på einarmattsson.se